suma za rezanu gradju

rezana gradja na stovaristu

Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Rezana građa

rezana gradja

Grede

rezana gradja - grede
  • 8x10 - 4,00; 5,00; 6,00 m
  • 10x10 - 4,50; 5,00; 6,00 m
  • 10x12 - 4,50; 5,00; 6,00 m

Daska

rezana gradja - daske
  • 0,024m x 3,00; 4,00; 5,00m

Štafna

stafna
  • 8x5cm - 4,00m

Letva

letve
  • 3x5cm - 4,00m