sljunak i pesak na stovaristu
šljunak i pesak na stovarištu

Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Pesak / šljunak

pesak utovarProdaja peska i šljunka /m³, prevoz i istovar do mesta gradnje.

Šljunak - prirodan
Pesak - prirodan i separisan.

pesak sljunak utovar