Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

OBJEKAT koji smo pratili u izgradnji

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

pocetak buldozer

gotov objekat