blokovi gradiliste
fer gredice

izgradnja zidova blokovima
fert gredice ispuna

prodaja blokova
fert gredice gradilište

Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Fert gredice

fert gredice na gradilistu
karakteristike gredica

Karakteristike gredica:

  • Osnova gornje armature Ø8
  • Osnova donje armature 2 Ø8
  • Armatura dijagonale Ø4,2
  • Visina binor nosača 125mm sa betonom MB 30.fert ispuna bif4

Fert ispuna:

  • Dimenzija 245x280x140 mm
  • Masa 7,4 kg
  • kom/m² - 10 komada
fert gredica

Karakteristike kanalica:

  • Dimenzija 245x115x40 mm
  • Masa 1,1 kg

dimenzije fert gredica

Dužina gredica - čist otvor između nosećih zidova +30cm.
Gredice se postavljaju na osovinskom razmaku 40cm.
Kao ispuna kod ovog sistema koristi se fert monte.Napomena: Uz kupljene fert gredice besplatno izdavanje podupirača na 17 dana. Maksimalna visina 3,20 m.

fert gredice graficki prikaz