Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Dinjaci - Šidel

sidel dimnjaciDimnjaci su preseka Ø135; Ø160; Ø200; 12,5 x 12,5

Okrugli ili kvadratni presek unutrašnje dimovodne cevi koji omogućuje da se uz njegovu minimalnu veličinu postigne najpovoljniji protok dimnih gasova, najmanji otpor i najlakše čišćenje.
Unutrašnja keramička dimovodna cev je vatrostalna, otporna na kiseline i temperaturne promene. Ne propušta gasove i zadovoljavajuće je tvrdoće, pa je prikladna i za visoke dimnjake.
Višeslojna konstrukcija obezbeđuje slobodnu diletaciju u svim smerovima, toplotnu izolaciju i jednostavnu montažu.