cement malter
gradilište

cement na stovaristu u Jagodini

cement

Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Cement, vezivo za malter, kreč

cement

Cement

cement
  • Visoke početne i završne čvrstoće
  • Ubrzana gradnja snižava troškove proizvodnje
  • Ujednačen kvalitet
  • Odlično rešenje za prednapregnute konstrukcije i elemente od betona


Vezivo za malterisanje

vezivo za malterisanje
  • Vreće od 25 k
  • Meša se samo sa peskom i vodom
  • Zidovi dišu


Hidratisani kreč

  • Vreće od 25 k
  • Materijal koji se koristi kao dodatak za proizvodnju maltera