Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Betonsko gvožđe - Armaturne mreže

Glatka armatura Ø6, Ø8, Ø10, Ø12.

betonsko gvozdje

Rebrasta armatura R8, R10, R12, R14.

Armaturna mreža (orebrena)

  • Ø4 (Q84) 6,05x2,15m = 13m²
  • Ø5 (Q131) 6,05x2,15m = 13m²
  • Ø6 (Q188) 6,05x2,15m = 13m²
  • Ø8 (Q335) 6,05x2,15m = 13m²
armaturne mreze

Područje primene je vrlo široko;
visokogradnja: temelji, zidovi, ploče, stepenište, uzengije za grede i stubove, grede, stubovi, ...
niskogradnja: putevi, mostovi, potporni zidovi, ...

Obrada armature po vašoj specifikaciji, brzo i efikasno.

uzengije