betonski blok na stovaristu

Stovarište Vaga
7. Juli bb (Trnavski put)
35000 Jagodina
035/8243-900
vaga.limes@gmail.com

Betonski blokovi

betonski blokovi

Betonski blok 14x20x40

kom/m² 12,5 betonski blok

Betonski blok 20x20x40

kom/m² 12,5

Betonski blok 25x20x40

kom/m² 12,5